چارلز اولیویرا قهرمان جدید سبک وزن یو اف سی شد

Charles Oliveira

چارلز ”دوبرانکس“ اولیویرا در مبارزه ای دیدنی مایکل چندلر را در راند دوم متوقف کرد و قهرمان جدید سبک وزن یو اف سی شد (از طریق ناک اوت فنی). چندلر در راند اول عالی ظاهر شد و آسیب چشم گیری به اولیویرا رساند. اما اولیویرا در اوایل راند دوم پس از یک ضربه چپ چندلر را به زمین کوبید و لحضاتی بعد فایتر آمریکایی را از طریق ناک اوت فنی متوقف کرد. اولیویرا اکنون رکورد دار تعداد برد از طریق فینیش (متوقف کردن حریفان) در سازمان یو اف سیست (17 Finishes).

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.