پائولو کاستا با ۳ پیام به خبر کناره گیری برای بازی در مقابل جرد کنونیر واکنش نشان داد

برت اوکاموتو خبرنگار‌ ای اس پی‌ ان در پیامی از کناره گیری پائولو کاستا در مقابل جرد کنونیر خبر داد. پائولو کاستا هم در واکنش به این خبر در ۳…

ادامه خواندن پائولو کاستا با ۳ پیام به خبر کناره گیری برای بازی در مقابل جرد کنونیر واکنش نشان داد