حمله پال فلدر به کانر مک گرگور پس از تهدید کردن پویریر

paul felder

پال فلدر سبک وزن سابق و گزارشگر یو اف سی رفتار کانر مک گرگور را پس از مبارزه او در مقابل پویریر زیر سوال برد.

”شما با پای شکسته روی زمین افتادی و داری دیگران رو تهدید به مرگ می کنی؟ اون کسی که دو مرتبه پشت سر هم تو رو با تسلط شکست داده؟ اون (پویریر) میتونست بیاد و با یک لگد دندون هات رو خورد کنه… کانر ، این تویی که میتونه اونجا کشته بشه نه شخص دیگری…

کمی تواضع نشون بده. ببینید، من میدونم که ورزش ما خشنه و ما هم دیگه رو کتک می زنیم. ولی ما کاری به فامیل و کشتن حریف نداریم. این حرف ها رو از دهنت بیرون بریز یا از اوکتاگون گمشو بیرون. دیگه نمیخوام اونجا ببینمت“.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.