پیروزی ایرج عزیزپور در مقابل اندرسون برادوک سیلوا

Iraj Azizpour_compress45

ایرج عزیزپور اولین مبارزه خود را در وان چمپیونشیپ با برد پشت سر گذاشت. عزیزپور امروز در کشور سنگاپور با اندرسون برادوک سیلوا کیک بوکسر باتجربه برزیلی روبرو شد و او را با رای متحد داوران مغلوب کرد.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.