تقابل کلوین گستلوم و نصوردین ایماوف در یو اف سی 273

Kelvin Gastelum Nassourdine Imavov

یک مبارزه جذاب در دسته میان وزن یو اف سی به کارت یو اف سی 273 اضافه شد. کلوین گستلوم و نصوردین ایماوف بیستم فروردین (April.9) با هم رو در رو خواهند شد (منبع: ESPN).

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.