یو اف سی ٢٧۴ | تقابل گلاور تشیرا و ییری پروهازکا

Glover Teixeira Jiri Prochazka

اولین دفاع گلاور تشیرا از عنوان قهرمانی لایت هوی ویت (٩٣ کیلوگرم) یو اف سی در کشور برزیل صورت خواهد گرفت. قهرمان برزیلی یو اف سی هفده اردیبهشت (May.7) در مسابقات یو اف سی ٢٧۴ به مصاف ییر پروهازکا می رود (منبع: ESPN).

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.