یو اف سی 270 | بررسی کارت، مسابقات و ساعت ها

Francis Ngannou Ciryl Gane faceoff

فرانسیس انگانو بامداد یکشنبه در اولین دفاع خود از کمربند قهرمانی سنگین وزن یو اف سی به مصاف ستاره بدون شکست فرانسوی سیریل گان می رود. برندون مورنو و نیز در همین رویداد برای دفاع از عنوان قهرمانی مگس وزن با دیویسون فیگوردو رو در رو خواهد شد.

کارت اصلی: یکشنبه صبح ساعت 06:30 به وقت ایران.

کارت مقدماتی: یکشنبه صبح ساعت 03:30 به وقت ایران.

کارت اصلی: یکشنبه صبح ساعت 04:00 به وقت اروپا CET.

کارت مقدماتی: یکشنبه صبح ساعت 01:00 به وقت اروپا CET.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.