رویارویی مجدد ویسنته لوکه و بلال محمد در ماه آوریل

Vicente Luque Belal Muhammad

ویسنته لوکه و بلال محمد بیست و هفتم فروردین (Apr.16) مجددا با هم مبارزه می کنند (فایت اصلی). دیدار اول حریفان در سال 2016 با پیروزی لوکه در راند اول به پایان رسید (ناک اوت فنی).

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.