بابی گرین: نصرت رفته بود رو مخم و گفته بود که ترسوم

Nasrat Haqparast Bobby Green

بابی گرین پس از شکست دادن نصرت حقپرست در پرس کنفرانس بعد از بازیها گفت: 

رفته بود تو روانم، اومده بود با اون حالت و بم گفته بود که ترس رو توی چشام دیده. این خیلی‌ عصبانیم کرد که بش گفتم چی‌ میگی‌ (به حالت دعوا پیش رفتن). اون یه سری مزخرفتات گفت که دل آزردم کرد. هیچ ترسی‌ در من نیست داداش. مربیم بم میگفت آروم باش آروم باش، اون میخواد بره تو روانت. بم بر خورده بود، عصبی بودم، گفت که من به اندازه‌ی چیکادزه خوب نیستم و این به من واقعا برخورد.  

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.