بلاتور ٢٧۴ | نتایج و برترین صحنه ها

Logan Storley Neiman Gracie

لوگان استورلی امروز در تیتر مسابقات بلاتور ٢٧۴ نیمان گریسی را از طریق رای متحد داوران مغلوب کرد. آندری کورشکوف نیز در فایت comain (قبل از اصلی) با یک لگد چرخشی چنس رنکانتر را در راند اول متوقف کرد. نتایج کامل را درزیر مشاهده کنید.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.