کولبی کاوینگتون به دنبال داستین پویریر

colby covington dustin poirier

کولبی کاوینگتون پس از شکست دادن خورخه ماسویدال در مسابقات یو اف سی ٢٧٢ داستین پویریر را چلنج کرد و از وی خواست که در دسته ولترویت یو اف سی با او مبارزه کند.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.