واکنش اسلام ماخاچف به صحبتهای اخیر مبنی بر رد کردن پیشنهاد فایت در مقابل رافائل دوس انجوس

اسلام ماخاچف پس از مبتلا شدن فیزیف به کرونا، برای تقابل با رافائل دوس انجوس ابراز تمایل کرد. در حالیکه در ابتدا هر دو فایتر سر وزن مبارزه نظرات مختلفی‌…

ادامه خواندن واکنش اسلام ماخاچف به صحبتهای اخیر مبنی بر رد کردن پیشنهاد فایت در مقابل رافائل دوس انجوس

رافائل دوس انجوس: نشون دادم که اسلام ماخاچف فقط بلوف زده

پس از جواب رد اسلام ماخاچف به فایت در مقابل رافائل دوس انجوس، پرزیدنت سازمان یو اف سی‌ از تدارک دوباره برای فایت اسلام در مقابل بن ایل داریوش خبر…

ادامه خواندن رافائل دوس انجوس: نشون دادم که اسلام ماخاچف فقط بلوف زده