پیروزی کوین لی در مقابل دیگو سانچز در مسابقات ایگل اف سی‌ ۴۶

Kevin Lee

کوین لی در مسابقات ایگل اف سی‌ ۴۶ پس از سه راند موفق شد که با رای متحد داوران دیگو سانچز را شکست دهد. این اولین مبارزه‌ی کوین لی و دیگو سانچز در سازمان حبیب بود و کوین لی پس از پیروزی خواستار مبارزه‌ی قهرمانی شد. 

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.