پیروزی محمد موکائف در راند اول

Muhammad Mokaev

محمد موکائف (0 – 6) در اولین مبارزه اش در یو اف سی کودی دردن (4 – 12) را از طریق سابمیشن در راند اول متوقف کرد (گیوتین چوک).

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.