ایلیا توپوریا به فایتر دیلی: پدی خا** نداره با من مبارزه کنه!

Ilia Topuria Paddy Pimblett

ایلیا توپوریا فایتر بدون شکست گرجستانی اسپانیایی دیروز پس از ناک اوت کردن جی هربرت در راند دوم پدی پیمبلت را به چالش کشید. خبرگزاری فایتر دیلی در مصاحبات مطبوعاتی دیروز از توپوریا در مورد احتمال مبارزه او مقابل پیمبلت سوال کرد و توپوریا پاسخ داد:

فایتر دیلی: بنظر شما آیا پدی مبارزه مقابل شما رو در آینده قبول میکنه؟

توپوریا با خنده پاسخ داد: هرگز فکر نمی کنم که این کار رو انجام بده. شاید اگر دانا وایت با تفنگ تهدیدش کنه آره. مگر اینکه اینجوری مجبورش کنن با من وارد قفس بشه در غیر این صورت فکر نمی کنم. فکر نکنم خا** رو داشته باشه که با من مبارزه کنه.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.