بلال محمد کولبی کاوینگتون را به چالش کشید: ترسو بیا با یه ولترویت واقعی‌ فایت کن

Colby Covington Belal Muhammad

پس از پیروزی بسیار مهم بلال محمد در مقابل ویسنته لوکه، او کاوینگتون را به چالش کشید. بلال در قسمتی‌ از صحبتهای اخیر خود گفت: 

من دیگه قهرمان رو به چالش نمیکشم چون کسی‌ به من مسابقه‌ی قهرمانی رو نمیده. بنابراین به من کرن رو بدین که زر زیادی میزنه (اشاره به کاوینگتون). کولبی کاوینگتون اینجا داره ۱۵۵ پاوند‌ها رو به چالش میکشه (سبک وزن ها). بیا و با یه ۱۷۰ پاوند واقعی فایت کن ترسو. من یه ۱۷۰ پاوند واقعی‌ هستم. من مسابقاتم رو میبرم، من خورخه ماسویدال نیستم که ۲ تا باخت پشت سر هم داشت، من تایرون وودلی نیستم که ۵ تا باخت پشت سر هم داشت. من “بی‌ (اشاره به اسم خود – بلال) گردن کلفتم” که ۷ تا برد پشت هم دارم، ترسو بیا و یه چالش واقعی‌ داشته باش.  

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.