چارلز اولیویرا بدلیل سر وزن نرسیدن خلع عنوان شد

Charles Oliveira misses weight

چارلز اولیویرا بدلیل سر وزن نرسیدن (١۵۵ پاوند) خلع عنوان شد و دسته سبک وزن یو اف سی در حال حاضر بدون قهرمان است. وزن نخست اولیویرا ١۵۵.۵ پوند بود و یو اف سی به او یک ساعت زمان داد تا او بتواند سر وزن مورد نظر برسد. اما وزن اولیویرا در تلاش دوم نیز ١۵۵،۵ پاوند بود و یو اف سی به همین دلیل او را خلع عنوان کرد.

سوال: قهرمان سبک وزن یو اف سی پس از مبارزه صبح یکشنبه چه کسی خواهد بود؟

عنوان قهرمانی سبک وزن یو اف سی به اولیویرا تعلق نمی گیرد. حتی اگر اولیویرا گیچی را در این مبارزه شکست دهد. با این حال گیچی در صورت شکست دادن اولیویرا قهرمان جدید سبک وزن یو اف سی خواهد شد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.