رویارویی کای کارا فرانس و برندون مورنو در یو اف سی 277

Kai Kara France Brandon Moreno

کای ککارا فرانس و برندون مورنو هشت مرداد (July30) در شهر نیویورک برای کسب عنوان موقت دسته فلای ویت یو اف سی به مصاف هم می روند.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.