داستین پویریر چالش کولبی کاوینگتون را قبول کرد

colby covington dustin poirier

کولبی کاوینگتون که مدتها داستین پویریر را به چالش کشیده بود سرانجام با پاسخ مثبت پوریر روبرو شد. کولبی کاوینگتون پیشتر در باشگاه امریکن تاپ تیم تمرین میکرد پس از مشکلات به وجود آمده با خورخه ماسویدال، یوانا ینجیچک و داستین پویریر مجبور به ترک این باشگاه معروف شد. داستین پویریر در واکنش به چالش‌های پویریر گفت:

کولبی کاوینگتون من ۳۱ جولای (۹ مرداد) هستم. 

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.