الکس پریرا شان استریکلند را در راند اول ناک اوت کرد

Alex Pereira Sean Strickland

الکس پریرا لحظاتی پیش در مسابقات یو اف سی ٢٧۶ شان استریکلند را در راند اول از طریق ناک اوت متوقف کرد.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.