درن تیل مصدوم شد، کریس کورتیس حریف جدید جک هرمانسون در لندن

Jack Hermansson Chris Curtis

درن تیل به دلیل مصدومیت از مبارزه اش در مقابل جک هرمانسون کناره گیری کرد و کریس کو تیس جانشین او شد. کورتیس و هرمانسون حدود دو هفته دیگر در شهر لندن به مصاف هم می روند (July.23).

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.