انتونی پتیس: سخته که بگی‌ که حبیب گوته

فایتر سابق یو اف سی‌ انتونی پتیس و حال حاضر پی‌ اف ال در صحبتی‌ با "لو کیک‌ ام ام ای" گفت: میدونید من تا ۱۴۵ پاوند هم وزن کم…

ادامه خواندن انتونی پتیس: سخته که بگی‌ که حبیب گوته