یو اف سی ٢٧٧ | آماندا نونس قهرمان جدید خروس وزن یو اف سی شد

آماندا نونس لحظاتی پیش در فایت اصلی یو اف سی ٢٧٧ پس از پنج راند مبارزه جولیانا پنیا را از طریق رای متحد داوران مغلوب کرد و قهرمان جدید خروس…

ادامه خواندن یو اف سی ٢٧٧ | آماندا نونس قهرمان جدید خروس وزن یو اف سی شد

برندون مورنو قهرمان موقت فلای ویت یو اف سی شد

برندون مورنو در مسابقات یو اف سی ٢٧٧ کای کارا فرانس را در راند سوم از طریق ناک اوت فنی متوقف کرد و قهرمان موقت مگس وزن یو اف سی…

ادامه خواندن برندون مورنو قهرمان موقت فلای ویت یو اف سی شد

یو اف سی ٢٧٧ | سرگی پاولوویچ در راند اول دریک لوییس را متوقف کرد

سرگی پاولوویچ فایتر سنگین وزن روسی دقایقی پیش دریک لوییس را در راند اول دریک لوییس را از طریق ناک اوت فنی مغلوب کرد. لوییس پس از متوقف شدن مبلرزه…

ادامه خواندن یو اف سی ٢٧٧ | سرگی پاولوویچ در راند اول دریک لوییس را متوقف کرد