یو اف سی ٢٧٧ | سرگی پاولوویچ در راند اول دریک لوییس را متوقف کرد

Sergei Pavlovich

سرگی پاولوویچ فایتر سنگین وزن روسی دقایقی پیش دریک لوییس را در راند اول دریک لوییس را از طریق ناک اوت فنی مغلوب کرد. لوییس پس از متوقف شدن مبلرزه تصمیم داور را بلافاصله زیر سوال برد.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.