یو اف سی ٢٨١ | رویارویی داستین پویریر و مایکل چندلر در نیویورک

Dustin Poirier vs Michael Chandler

فایتر دیلی / مبارزه داستین پویریر و مایکل چندلر در مسابقات یو اف سی ٢٨١ نزدیک به نهایی شدن است. آریل هلوانی /ام ام ای فایتینگ دیروز این خبر را تایید کرد و گفت که این مبارزه برای رویداد بزرگ یو اف سی در شهر نیویورک در نظر گرفته شده است (بیست و یک آبان برابر با دوازده نوامبر).

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.