الکس پریرا: آدسانیا پنج راند با من دووم نمیاره

الکس پریا حریف بعدی آدسانیا در صحبتهای اخیر خود در مورد مسابقه‌ی پیش رو گفت:  می‌تونم بتون بگم که واسه‌ی اون غیر ممکنه که با من وارد زد و خورد…

ادامه خواندن الکس پریرا: آدسانیا پنج راند با من دووم نمیاره