اسلام ماخاچف: من واسه‌ی همه مسابقه‌ی وحشتناکیم

اسلام ماخاچف مدعی قهرمانی دسته‌ی سبک وزن یو اف سی‌ در صحبتهای اخیر خود در مورد مسابقه‌ی پیش رو در مقابل چارلز اولیویرا گفت:  فکر نمیکنم که اون باورش این…

ادامه خواندن اسلام ماخاچف: من واسه‌ی همه مسابقه‌ی وحشتناکیم