اسلام ماخاچف: برد لیون ادواردز شانسی‌ بود

لیون ادواردز در رویداد یو اف سی‌ ۲۷۸ موفق شد که با شکست کامارو عثمان به قهرمان جدید دسته‌ی ولترویت تبدیل شود. اسلام ماخاچف در اظهار نظر اخیر خود در…

ادامه خواندن اسلام ماخاچف: برد لیون ادواردز شانسی‌ بود

ویلی ژانگ: دیگه به برد و باخت اهمیتی نمیدم

در رویداد یو اف سی‌ ۲۸۱ ویلی ژانگ در نبرد قهرمانی دسته‌ی نی وزن به مصاف کارلا اسپارزا خواهد رفت. در مصاحبه‌ی با شین نیوز ویلی ژانگ در مورد این…

ادامه خواندن ویلی ژانگ: دیگه به برد و باخت اهمیتی نمیدم