حمزت چیمائف در راند ادل کوین هالند را متوقف کرد

Khamzat Chimaev 2

حمزت چچیمائف دقایقی پیش کوین هالند را در راند اول از طریق دارس چوک / سابمیشن متوقف کرد.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.