الیاس تیودورو فایتر سابق یو اف سی در سن ٣۴ سالگی درگذشت

Elis Theodorou

الیاس تتیودورو فایتر سابق میان وزن یو اف سی بر اثر سرطان کبد در سن ٣۴ سالگی درگذشت. تیودورو در سال ٢٠١۴ قهرمان تورنمنت التیمیت فایتر (کانادا در مقابل استرالیا) شد و در سازمان یو اف سی یازده مبارزه انجام داد (رکورد: هشت برد و سه باخت در یو اف سی و در مجموع نوزده برد و سه باخت در ام ام ای).

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.