پائولو کاستا: حمزت چیمائف نمیخواد که با من مسابقه بده

paulo costa

در قسمتی‌ از برنامه‌ی “ساعت‌ ام ام ای” پائولو کاستا در مورد حمزت چیمائف گفت: 

دوست دارم که با حمزت مسابقه بدمولی فکر نمیکنم که این اتفاق بیفته چون اون از مسابقه دادن در مقابل من طفره میره. اون نمیخواد که با من فایت کنه، اون تنها میخواد در مقابل کسایی فایت کنه که یا ازش کوچیکتر هستن، یا کسایی که بلد نیستن کشتی‌ بگیرن، یا کسایی که تیک داون دیفنس ندارن و قوی نیستن که دهنش رو صاف کنن. 

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.