رویارویی کلوین کیتر و آرنولد الن در ماه اکتبر

calvin kattar Arnold allen

کلوین ککیتر (رنک پنج) و آرنولد الن (رنک شش) بیست و نهم اکتبر/هفت آبان در تیتر و فایت اصلی کارت به مصاف هم می روند.

Facebook
Twitter

فایتر دیلی بهترین منبع شما برای با خبر شدن از تازه ترین اخبار و حواشی دنیای ام ام ای است. ما با داغترین و بروزترین خبرهای این ورزش شما را روزانه مطلع کرده و بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنیم. هرگونه استفاده بدون اجازه از مطالب، عکس ها و ویدیوهای ما غیر قانونیست.